з.1
Името на кой химичен елемент произлиза от гръцкото название на Слънцето?